Zespół SCWEW

Wanda Agnieszka Jabłońska – Lider SCWEW

Sylwia Przybylińska – Ekspert ds. edukacji włączającej

Ewelina Tarkowska – Ekspert ds. informacji i ewaluacji

Renata Kowalska – Ekspert ds. technologii wspomagających

Ewa Karolczyk – Specjalista pedagog

Katarzyna Skorupska – Specjalista pedagog

Koordynatorzy edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

Anna Filipowicz – Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie

Małgorzata Chmielewska – Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie

Aneta Moroz – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

Justyna Rypińska – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie

Aleksandra Domańska – Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

Anna Klepacka – V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Wioletta Rutkowska – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Olsztynie