Kontakt

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olsztynie
Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem

i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie
Ul. Turowskiego 1
10-685 Olsztyn


Osoba do kontaktu – Ewelina Tarkowska
tel: 515-788-758
e-mail: kontakt@scwewolsztyn.pl