Aktualności

___________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram działań SCWEW Olsztyn w okresie 01.07.2023 – 30.09.2023

Harmonogram działań SCWEW Olsztyn w okresie trwałości projektu grantowego
lipiec – wrzesień 2023
L.p.Nazwa działania w okresie trwałości projektu grantowegoTerminOsoba odpowiedzialna
1.Działania planistyczno-organizacyjne zespołu SCWEW Olsztyn.lipiec – sierpień 2023Kadra SCWEW
2.Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego,
w tym przeprowadzenie instruktażu i doradztwa w zakresie użytkowania wypożyczonego sprzętu.
sierpień – wrzesień 2023Renata Kowalska – ekspert ds. technologii wspomagających  
3.Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla  dyrektorów szkół i przedszkola i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w celu zdiagnozowania potrzeb szkoły/ przedszkola w zakresie:
– pracy z dziećmi/ uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami,
– analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
sierpień – wrzesień 2023Kadra SCWEW
4.Realizacja wsparcia wynikająca z ustalonych potrzeb szkół i przedszkola, w tym zrealizowanie:
– konsultacji indywidualnych i grupowych dla dyrektorów szkół
i przedszkola;
– konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli
i specjalistów;
– konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodziców;
– rady szkoleniowej;
– zajęć modelowych.
sierpień – wrzesień 2023Kadra SCWEW
5.Inne działania realizowane w okresie zachowania trwałości:
– współpraca z OWiT;
– współpraca z instytucjami wspierającymi SCWEW Olsztyn;
– upowszechnienie informacji na stronie SCWEW Olsztyn;
– spotkania organizacyjne i planistyczne kadry SCWEW;
– spotkania organizacyjne i planistyczne zespołu SCWEW;
sierpień – wrzesień 2023Zespół SCWEW
6.Współpraca z Centrum Koordynującymsierpień – wrzesień 2023Lider SCWEW

Podsumowanie ósmego etapu

Za nami konferencja podsumowująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – z doświadczeniem w przyszłość”

20 czerwca 2023 w Hotel Park w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – z doświadczeniem w przyszłość”. Podczas spotkania dokonaliśmy podsumowania i omówienia działań prowadzonych przez SCWEW w obszarze wsparcia przedszkola i szkół ogólnodostępnych.

W przemówieniach okolicznościowych głos zabrali przedstawiciele organów współpracujących i wspierających działania SCWEW: Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Ewa Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Olsztyna, Michał Kontraktowicz – Wójt Gminy Stawiguda, Mateusz Szkaradziński – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON. Wszyscy zgodnie podkreślili wartość i rolę SCWEW w kształtowaniu włączającego środowiska edukacyjnego i społecznego w naszym regionie.

Następnie rozpoczęła się część wykładowa konferencji, w której prelekcje wygłosili zaproszeni goście.

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM w wystąpieniu pt. „Wyjść poza kształcenie specjalne. W kierunku wysokiej jakości edukacji dla wszystkich” przedstawiła fakty o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami. Pani profesor wskazała trudności we wdrażaniu edukacji włączającej oraz możliwe rozwiązania i rekomendacje, które ułatwiają ten proces.

Dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM w wystąpieniu pt. „Socjalizacja w sieci a kryzys zdrowia psychicznego” omówiła wpływ mediów społecznościowych na rozwój oraz zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Pani profesor wskazała zależności między dojrzewaniem CUN dziecka a specyfiką mediów społecznościowych.

Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w wystąpieniu „SCWEW jako systemowe rozwiązanie na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych” dokonała podsumowania projektu Wdrożenie modelu SCWEW, wskazując innowacyjne działania SCWEW oraz wyzwania, z jakimi mierzyły się zespoły SCWEW w całej Polsce.

Anna Struk – Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie w wystąpieniu pt. „Heterogeniczna przestrzeń szkolna – między opresją systemową a autonomią edukacyjną” wyjaśniła, na czym polega różnorodność przestrzeni szkolnej oraz jakie są przesłanki dla budowania autonomii edukacyjnej w szkołach ponadpodstawowych.

Agnieszka Jabłońska – Lider SCWEW oraz dr Sylwia Przybylińska – Ekspert ds. edukacji włączającej SCWEW w wystąpieniu pt. „SCWEW w Olsztynie – krok w przyszłość” dokonały podsumowania działalności SCWEW w Olsztynie na przestrzeni dwóch lat realizacji projektu wdrożeniowego.

Zwieńczeniem naszej konferencji były dyskusje panelowe pt. „Meandry inkluzji szkolnego bycia – ku edukacji jutra”. W pierwszym panelu przedstawiciele środowiska uczniowskiego wyjaśnili, w jaki sposób rozumieją koncepcję inkluzji szkolnej oraz przekazali rówieśnikom, nauczycielom, rodzicom i decydentom wskazówki, aby inkluzja szkolnego bycia jak najszybciej stała się dobrą edukacją jutra dla każdego. W drugim panelu zaproszeni goście rozmawiali o trudnościach związanych z inkluzją w szkole, rozwiązaniach systemowych mogących ten proces ułatwić oraz doświadczeniach z ostatnich dwóch lat, które zabierają ze sobą w dalszą drogę ku edukacji jutra.

Serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom i pracownikom przedszkola i szkół objętych wsparciem SCWEW oraz wszystkim instytucjom towarzyszącym nam podczas realizacji projektu wdrożeniowego.

Konferencja podsumowująca
„Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – z doświadczeniem w przyszłość”

Koniec projektu zbliża się wielkimi krokami, a zespół SCWEW Olsztyn
w pocie czoła pracuje
nad przygotowaniem konferencji podsumowującej „Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – z doświadczeniem w przyszłość”, która odbędzie się
20 czerwca 2023 w Hotel Park
w Olsztynie.

Cała konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji on-line.

Link do transmisji:
https://youtube.com/live/ivS-CjUjIPM

Sieć współpracy
i samokształcenia

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z radością zaprasza na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”. Spotkanie poprowadzi dr Julian Czurko – doktor nauk humanistycznych, trener biznesu, coach i facylitator procesów zespołowych. Poznamy co-teaching, jako metodę podnoszenia jakości edukacji włączającej w grupach zróżnicowanych.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dla woj. warmińsko-mazurskiego, którego organizatorem jest zespół projektowy Model funkcjonowania SCWEW.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych, dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Głównym celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji na temat:

 • monitorowania i ewaluacji SCWEW w kontekście działań realizowanych na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, pogłębieniu wiedzy na temat edukacji włączającej w praktyce szkoły ogólnodostępnej,
 • przekazania informacji dotyczącej SCWEW-u jako elementu budowy lokalnego systemu wsparcia na rzecz szkoły i przedszkola z perspektywy organu prowadzącego,
 • pogłębienia wiedzy uczestników na temat wsparcia realizowanego przez Ośrodki Wspierania i Testów (OWiT),
 • ujednolicenia wiedzy uczestników dotyczącej SCWEW-u jako systemowego rozwiązania na rzecz wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w procesie wdrażania edukacji włączającej.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2023 r. w godzinach 10:00 – 16:15 na platformie Zoom.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy się zarejestrować poprzez link: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6854
Po kliknięciu kafelka „ZAPISZ SIĘ” należy zalogować się na swoje konto ORE. Jeżeli nie posiadasz konta, wybierz opcję „ZAŁÓŻ KONTO”, a system przeprowadzi Cię przez prosty i szybki proces rejestracji.

Sieć współpracy
i samokształcenia

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z radością zaprasza na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”. Spotkanie poprowadzi pani Aleksandra Rodzewicz – ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „Kompleksowy progam rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych”. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o uniwersalnym projektowaniu w edukacji.

Zaczynamy ósmy etap projektu…
Co przed nami?

Przed nami ostatnia prosta, czyli ósmy etap projektu. Pierwsze dni kwietnia to intensywna praca całego zespołu SCWEW nad opracowaniem harmonogramu działań na kolejne trzy miesiące. Jak zawsze przy nieocenionej pomocy naszych koordynatorek ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW dostosowujemy tematykę działań oraz specjalistów do rozpoznanych potrzeb szkół i przedszkola. Przed nami ostatnie działania cykliczne, czyli konsultacje eksperckie dla nauczycieli, specjalistyczne wsparcie dla rodziców i uczniów oraz spotkania sieci współpracy i samokształcenia. W naszym planie pojawiły się też działania podsumowujące projekt: rady szkoleniowe, raporty z ewaluacji, publikacja dotycząca funkcjonowania SCWEW oraz ważne wydarzenie, jakim niewątpliwie będzie nasza konferencja podsumowująca.

Za nami siódmy etap projektu

Pełen różnorodnych działań siódmy etap projektu wdrożeniowego za nami. Czas płynie nieubłaganie, a na horyzoncie już widzimy metę naszej przygody z przedszkolem i szkołami ogólnodostępnymi. Nasz zespół projektuje działania na ósmy – ostatni etap, ale przypomnijmy sobie, co działo się w SCWEW przez minione trzy miesiące.

Na niebiesko dla autyzmu!

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Jest to również jedno z ważnych zadań SCWEW – to nasza cegiełka w procesie budowania społeczeństwa włączającego. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu społeczność Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz szkół objętych wsparciem SCWEW wzięła udział w Niebieskim Marszu. W naszej codziennej pracy pokazujemy, że świat ma wiele barw – dzisiaj nasz szkolny świat przybrał barwę niebieską. A nasz Niebieski Marsz przypomniał wszystkim, że RÓŻNORODNOŚĆ JEST SUPER!

Spotkanie podsumowujące Zespołu SCWEW

Nasza SCWEW-owa rodzina, czyli kadra SCWEW oraz koordynatorki ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, spotkała się, aby podsumować dotychczasowe działania projektowe. Każda z uczestniczek spotkania odniosła się do swoich zadań wynikających bezpośrednio z Modelu, a także podzieliła się osobistymi refleksjami na temat własnej roli w projekcie. Wspólnej dyskusji towarzyszyły spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania SCWEW po zakończeniu projektu wdrożeniowego. Minione dwa lata każda z nas postrzega jako czas intensywnej pracy, zdobywania bezcennych doświadczeń, rozwoju osobistego i zawodowego. A wszystko, czego dokonał Zespół SCWEW nie byłoby możliwe, gdyby nie RELACJE, które budowałyśmy na drodze naszej projektowej współpracy.

Nasze działania

Obserwacje wspierające/superwizje koleżeńskie – podczas której nauczyciele/specjaliści ze SCWEW obserwują zajęcia/lekcje prowadzone przez nauczycieli przedszkola/szkoły ogólnodostępnej, a następnie przekazują wskazówki dotyczące procesu uczenia się, procesu nauczania, reakcji na trudności dzieci/uczniów w uczeniu się oraz na inne pojawiające się trudności w zakresie funkcjonowania i relacji, jakie występują w grupie zróżnicowanej.

Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkola/szkół ogólnodostępnych oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – uzyskanie opinii, porady specjalisty w zakresie objętym wsparciem oferowanym przez SCWEW. Mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, rozstrzygnięcie wątpliwości, znalezienie rozwiązań danego problemu, zaproponowanie i ustalenie propozycji postępowania. Zakres konsultacji wynika z aktualnych potrzeb przedszkola/szkoły.

Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów – spotkanie z ekspertem z danej dziedziny w celu potwierdzenia zasadności proponowanej ścieżki i działań realizowanych w przedszkolu/szkole, rozwiązania problemu, wypracowania kroków postępowania. Konsultacje są prowadzone przez zespół SCWEW i mają charakter bezpośredniego wsparcia w pokonywaniu trudności zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół.

Modelowe zajęcia (w tym lekcje otwarte) – zajęcia/lekcje otwarte prowadzone w ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli przedszkola i szkół ogólnodostępnych. Celem jest prezentacja form i metod pracy, które wspierają rozwój dzieci/uczniów. Efektem zajęć otwartych jest propozycja rozwiązań wspierających pracę w grupie/klasie zróżnicowanej.

Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi – zespół SCWEW koncentruje się na kierowaniu wsparcia do kadry poprzez wspólne z pracownikami przedszkola/szkoły analizowanie przyczyn trudności, planowanie interwencji, weryfikowanie skuteczności podjętych działań.

Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów – umożliwienie rodzicom, dzieciom/uczniom bezpośredniego kontaktu z kadrą SCWEW stanowi element wsparcia przedszkola i szkół ogólnodostępnych, który pomaga w identyfikowaniu wyzwań stojących przed przedszkolem/szkołami objętymi wsparciem i w ukierunkowaniu dalszej pracy.

Zbliża się czas podsumowań

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia projektu pilotażowego wdrożenia Modelu SCWEW. Przez niemal dwa lata na bieżąco monitorowaliśmy efekty realizowanego przez SCWEW wsparcia, co pozwoliło nam modyfikować przyjęte działania, w których nadrzędną rolę pełni poprawa jakości edukacji włączającej. Przed nami intensywny czas podsumowań. W ramach przygotowań do końcowej ewaluacji naszych działań w ramach projektu, zorganizowaliśmy dwa spotkania konsularne: dla dyrektorów oraz dla nauczycieli przedszkola i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Podczas obu spotkań dyrektorzy i nauczyciele zabrali głos w sprawie korzyści płynących z udziału placówek w projekcie, wskazywali, z jakimi trudnościami mierzą się na co dzień, realizując założenia edukacji włączającej w swoich szkołach oraz jakie rozwiązania ułatwiłyby włączanie dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami oraz ich rodziców w proces edukacyjny. Zebrane informacje zostaną przez nas uwzględnione w publikacji podsumowującej realizację projektu. Było nam bardzo miło usłyszeć o wielu pozytywnych doświadczeniach nauczycieli związanych ze współpracą z naszym SCWEW. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu podsumowującym. Wasz głos jest dla nas niezmiernie ważny.

Lider i kadra SCWEW podnosi swoje kompetencje

W styczniu i lutym przedstawiciele kadry SCWEW brali udział w szkoleniach uzupełniających organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Uczestniczyliśmy we wszystkich zaproponowanych przez ORE szkoleniach. Oferta była bardzo szeroka i ciekawa.

Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej (poznanie zachowań dziecka i sposobów reagowania na nie) jako podstawy projektowania działań
edukacyjnych
.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali klasyfikację ICF, pracowali nad narzędziami do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej oraz wzorami dokumentów zgodnie z klasyfikacją ICF, a także doskonalili umiejętność planowania wsparcia dla dziecka/ucznia w oparciu o wyniki przeprowadzonej
oceny funkcjonalnej.

Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia. Uczestnicy szkolenia poznali standardy plain language oraz standardy easy to read, a także zdobyli umiejętności redagowania tekstu zgodnie ze standardami tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać? Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli umiejętności rozpoznawania oznak oraz przeciwdziałania/zapobiegania przyczynom wypalenia zawodowego, w tym strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz sposoby eliminowania źródeł stresu. Poznali również zasady korzystania z superwizji edukacyjnej w kontekście przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzeniu sobie z jego skutkami.

Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny. Uczestnicy szkolenia poznali rolę i znaczenie superwizji w pracy zawodowej nauczyciela, a także techniki oraz możliwości budowania i podnoszenia jakości relacji i współpracy w edukacji. Ponadto zapoznali się z różnymi metodami pracy superwizyjnej oraz rozwinęli umiejętności organizowania, prowadzenia oraz korzystania z superwizji indywidualnych i grupowych.

Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady uniwersalnego projektowania w edukacji oraz zdobyli praktyczne umiejętności racjonalnego dostosowania oraz modyfikowania procesu edukacyjnego. Doskonalili umiejętności planowania zajęć lekcyjnych w duchu uniwersalnego projektowania (scenariusze zajęć, racjonalne dostosowanie przestrzeni klasy, szkoły czy materiały dydaktyczne). Ponadto wymieniali się przykładami/ dobrymi praktykami z obszaru racjonalnego dostosowania w edukacji.

Współnauczanie – co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej. Uczestnicy szkolenia poszerzyli swoją wiedzę z zakresu skutecznych metod i technik nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem co-teachingu oraz rozwinęli umiejętności praktyczne zastosowania 6 modeli co-teachingu. Ponadto poznali korzyści z zastosowania metody co-teachingu w pracy nauczyciela.

Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli? Podczas szkolenia uczestnicy poznali najważniejsze aspekty procesu grupowego, pracy z grupą, zespołem, doskonalili sposoby efektywnego przekazywania wiedzy oraz umiejętności skutecznej komunikacji. Ponadto dowiedzieli się, jak efektywnie motywować uczestników procesu oraz jak radzić sobie z oporem, krytyką, oceną.

Zdobytą podczas szkoleń wiedzą i umiejętnościami będziemy niezmiennie dzielić się z nauczycielami przedszkola i szkół ogólnodostępnych, by stale podnosić jakość edukacji włączającej w placówkach objętych wsparciem SCWEW.

Styczniowe spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

Gościem i prowadzącą styczniowe spotkanie naszej sieci współpracy i samokształcenia Edukacja włączająca w praktyce była prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak – pedagożka specjalna oraz ekspertka MEiN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i edukacji włączającej. Spotkanie przebiegało pod hasłem wyzwań i szans, jakie niesie ze sobą edukacja włączająca w polskim systemie oświaty. Punktem wyjścia do rozważań było pytanie: Czy jesteśmy gotowi na dostępność dla wszystkich w przestrzeni edukacyjnej i społecznej? Pani profesor przybliżyła uczestnikom spotkania filozofię inkluzji edukacyjnej, a także ograniczenia i możliwości w zakresie teorii i praktyki edukacji włączającej. Odniosła się również do zadań SCWEW w ujęciu systemowym oraz do roli superwizji edukacyjnej jako formy wsparcia nauczycieli w utrzymaniu wysokiej jakości prowadzonej pracy. Całemu spotkaniu towarzyszyła myśl Antoine de Saint-Exupery: „Powierzyłem Wam ludzkie dzieci nie po to, żeby kiedyś ocenić, ile wiedzy zdołaliście im przekazać, ale po to, żeby radować się widząc jak wzrastają„.

Kolejny etap projektu – czas start!

Początek nowego roku, to dla nas również początek kolejnego etapu projektowego. A każdy początek ma to do siebie, że trzeba wszystko dokładnie zaplanować. Nasza SCWEW-owa ekipa, jak zawsze staje na wysokości zadania. Spotykamy się i zespołowo opracowujemy harmonogram działań na siódmy etap projektu. To będzie ostatni etap naszych cyklicznych działań, takich jak: obserwacje wspierające, konsultacje dla dyrektorów oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, modelowe zajęcia oraz działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół. To już przedostatni etap projektu… Jak ten czas szybko leci!

Podsumowanie szóstego etapu

Stary rok już za nami, tak jak szósty etap projektu. Miesiące październik, listopad i grudzień były bardzo pracowite i bogate w kolejne projektowe działania i doświadczenia. Poniżej filmik podsumowujący naszą współpracę przez trzy ostatnie miesiące. Życząc wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, bierzemy się do pracy nad planowaniem i organizacją kolejnego etapu!

Wesołych Świąt!

Działo się w listopadzie!

Czwarte spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”

30 listopada 2022 odbyło się czwarte spotkanie naszej sieci współpracy i samokształcenia, które dotyczyło współpracy nauczycieli i specjalistów od 1 września 2022 r. Naszym gościem i prowadzącą spotkanie była Aleksandra Rodzewicz – Ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, Trenerka Wiodąca w Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, #Facetka_z_Poradni

Podczas spotkania zgłębialiśmy zagadnienia związane z zapewnieniem dostępności edukacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Nasze rozważania oscylowały wokół takich pojęć, jak: uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnianie, ocena funkcjonalna. Mówiliśmy o edukacji włączającej jako zapewnieniu dostępności poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Obszar tematyczny, który poruszyliśmy jest bardzo istotny z punktu widzenia dyrektorów i nauczycieli, a świadczyć o tym może liczba uczestników spotkania – to aż 94 osoby!

Październik w SCWEW

Trzecie spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”

26 października 2022 odbyło się trzecie spotkanie naszej Sieci współpracy i samokształcenia. Spotkanie prowadziła specjalistka SCWEW Katarzyna Skorupska. Poruszaliśmy się w obszarze trudnych zachowań uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dyskutowaliśmy o przyczynach zachowań trudnych oraz o tym jaką funkcję mogą spełniać. Następnie rozważaliśmy, w jaki sposób nauczyciele mogą pracować nad modyfikacją zachowań trudnych oraz jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi dla nich sytuacjami i emocjami.

Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci, które odbędzie się 30 listopada 2022. Gościem specjalnym będzie ekspertka merytoryczna edukacji włączającej – Ola Rodzewicz #Facetka_z_Poradni

20-lecie Zespołu Placówek Edukacyjnych i Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce

25 października 2022 w Auli widowiskowo-konferencyjnej im. Anny Wasilewskiej świętowaliśmy piękny jubileusz –
20-lecie Zespołu Placówek Edukacyjnych i Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Główną atrakcją wieczoru był występ Integracyjnego Teatru Tańca „AUTentYcZni My” ze sztuką „Wciąż mamy siebie”.

Za nami 20 lat wspólnej pracy na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi. Udział w projekcie „Pilotażowego wdrożenia modelu SCWEW” jest swoistym zwieńczeniem naszych dotychczasowych działań. Pełniąc rolę SCWEW możemy dzielić się wieloletnim doświadczeniem i dobrymi praktykami
z kadrą przedszkola i szkół ogólnodostępnych, a tym samym wpływać na podniesienie jakości kształcenia, wychowania
i opieki uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Planujemy, organizujemy, działamy. Szósty etap projektu czas zacząć!

Początek każdego nowego etapu projektu to przede wszystkim praca planistyczna. Układamy harmonogram działań
na trzy kolejne miesiące – ustalamy terminy, rozdzielamy rodzaje wsparcia oraz tematykę spotkań, a także dobieramy specjalistów i ekspertów do konkretnych działań. A to wszystko oczywiście w połączeniu sił całego Zespołu SCWEW. Planując nasze działania zawsze podążamy za potrzebami poszczególnych placówek, które zbierają nasze dzielne koordynatorki ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Za nami piąty etap projektu!

W filmiku poniżej prezentujemy podsumowanie naszych działań z piątego etapu projektu. Dziękujemy wszystkim placówkom realizującym z nami projekt oraz instytucjom wspierającym za kolejne trzy miesiące owocnej współpracy.

Drugie spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”

Za nami drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbyło się 21 września 2022 r. Podczas spotkania on-line poddaliśmy rozważaniom temat „Diagnoza funkcjonalna – czyli co zrobić, aby było dobrze?”. Prowadzące spotkanie: Maria Jasińska-Zamarja oraz Ewelina Tarkowska wspólnie z uczestnikami zgłębiały tajniki skutecznej i funkcjonalnej diagnozy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sieci za udział w spotkaniu i już zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 26 października 2022 r. Będziemy rozmawiać o zachowaniach trudnych i jak sobie z nimi radzić.

Intensywny początek jesieni w Zespole SCWEW

Wrzesień to intensywny czas dla wszystkich szkół i przedszkoli. W naszym SCWEW również dużo się dzieje. W tym miesiącu zamykamy piąty etap realizacji projektu i planujemy działania na kolejne miesiące (etap szósty: październik – grudzień 2022). Jak zawsze w pracy organizacyjno-planistycznej wykorzystujemy potencjał całego Zespołu SCWEW. Wspólne dyskusje, burza mózgów, wymiana myśli oraz otwartość i serdeczne relacje towarzyszą każdemu spotkaniu naszego zespołu.

Spotkanie z naszymi partnerami z Gminy Stawiguda

5 września nasza Lider – pani Wanda Agnieszka Jabłońska miała przyjemność spotkać się z Wójtem Gminy Stawiguda – panem Michałem Kontraktowiczem, Zastępcą Wójta Gminy – panią Magdaleną Matracką oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi – panią Moniką Markowicz. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania SCWEW wspierające Szkołę Podstawową w Rusi. Lider SCWEW podziękowała Władzom Gminy Stawiguda oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rusi za aktywny udział w konferencji inaugurującej, a także dotychczasowe wsparcie w realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz współpracę w szerzeniu idei edukacji włączającej w lokalnym środowisku.

Sieć współpracy i samokształcenia „Edukacja włączająca w praktyce”

Jednym z działań projektowych naszego SCWEW było zorganizowane i utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Za nami pierwsze spotkanie sieci, które odbyło się 31 sierpnia 2022 w formie spotkania on-line nt. „Dziecko o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej, czyli jak SCWEW i OWiT może pomóc?”. Spotkanie poprowadziły: Maria Jasińska-Zamarja – konsultant W-MODN, Wanda Agnieszka Jabłońska – lider SCWEW oraz Sylwia Przybylińska – ekspert ds. edukacji włączającej. Prowadzące spotkanie wprowadziły uczestników w tematykę sieci, a następnie przedstawiły główne założenia i cele działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz Ośrodka Wsparcia i Testów w Olsztynie. Przedstawicielki SCWEW i OWiT podzieliły się ze zgromadzonymi nauczycielami przykładami dobrych praktyk w zakresie wsparcia uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy sieci mieli możliwość wymiany własnych doświadczeń – możliwości i ograniczeń w zakresie realizacji założeń edukacji włączającej w szkołach i przedszkolach.

Wszystkim uczestnikom sieci serdecznie dziękujemy za obecność i aktywność.

Kolejne spotkanie odbędzie się 21 września 2022 r. Tematem naszych rozważań będzie: „Diagnoza funkcjonalna – czyli co zrobić, aby było dobrze?”.

Działamy również w wakacje

W okresie wakacyjnym, kiedy uczniowie i nauczyciele placówek objętych naszym wsparciem udali się na zasłużony letni odpoczynek, pracownicy SCWEW koncentrują się na działaniach skierowanych do dyrektorów szkół i przedszkola oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotykamy się na konsultacjach, podczas których podsumowujemy dotychczasowe działania, wyciągamy wnioski do dalszej współpracy, planujemy wsparcie dla nauczycieli, uczniów i rodziców na kolejne etapy realizacji projektu. Przygotowujemy się na powrót nauczycieli i uczniów do szkół, a tym samym moc projektowych aktywności.

SCWEW w Olsztynie ma już roczek!
Za nami czwarty etap realizacji projektu

Uprzejmie informujemy, że Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olsztynie zakończyło i dokonało podsumowania czwartego etapu realizacji projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Działania zrealizowane podczas czwartego etapu funkcjonowania SCWEW:

 1. Doposażenie wypożyczalni. Zakupiono sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne o wartości 52 414,80 zł.
 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej wspierającej rozwój społeczności lokalnej. Kampania społeczna obejmowała przygotowanie informacyjno-promocyjnych materiałów filmowych, które były publikowane na stronach internetowych www.scwewolsztyn.pl i placówek objętych wsparciem oraz w mediach społecznościowych.
 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających (superwizji koleżeńskich). Przeprowadzono 7 obserwacji w tematach wskazanych przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, które wcześniej były uzgodnione z  zespołami nauczycieli danej szkoły.
 4. Wsparcie dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne. Przeprowadzono 21 konsultacji, każda placówka ogólnodostępna została objęta 3 godzinami konsultacji.
 5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów. Przeprowadzono 18 konsultacji eksperckich, w których łącznie wzięły udział 63 osoby. Tematy konsultacji zostały wskazane przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW po uzgodnieniu z zespołami nauczycieli danej szkoły.
 6. Przeprowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkól ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych). Przeprowadzono 22 modelowe zajęcia zarówno na terenie przedszkola i szkół ogólnodostępnych, jak i na terenie SCWEW. Tematy modelowych zajęć zostały wskazane przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w uzgodnieniu z zespołami nauczycieli danej placówki.
 7. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Przeprowadzono 8 działań doradczo-szkoleniowych w zakresie wskazanym przez koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, uzgodnionym z nauczycielami danej szkoły.
 8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Zorganizowano 12 specjalistycznych spotkań dla rodziców i uczniów na wniosek koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, wychowawców klas oraz dyrektorów szkół.
 9. Zorganizowanie i utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie o nazwie Edukacja włączająca w praktyce.

Z całego serca dziękujemy przedstawicielom placówek objętych wsparciem SCWEW oraz organizacji wspierających nasze działania za rok owocnej współpracy w szerzeniu idei edukacji włączającej w lokalnym środowisku.

W związku z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu skupiamy się na działaniach skierowanych do dyrektorów szkół/przedszkola oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Działania skierowane do nauczycieli oraz rodziców i uczniów wznowimy we wrześniu. Czeka nas bardzo pracowity początek roku szkolnego, ale Zespół SCWEW jest zawsze gotowy do nowych wyzwań!

Różnorodność jest super!

W ramach kampanii medialnej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej powstało osiem materiałów filmowych o SCWEW i wszystkich placówkach objętych wsparciem. Prezentowane materiały to efekt pracy całego Zespołu SCWEW. Oddają ideę edukacji włączającej widzianej oczami i sercem każdej z nas. To zbiór naszych myśli, emocji i doświadczeń związanych z rokiem ciekawej pracy nad budowaniem włączającego klimatu w każdej z placówek. Zobaczcie, jak to czujemy, jak to widzimy, jak to robimy.

Szkoła przyszłości = szkoła różnorodności

Trzy…. dwa… jeden… START!

Ruszyła kampania medialna Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie pt. „Szkoła przyszłości = szkoła różnorodności”. Kampania medialna jest elementem szeregu działań o charakterze informacyjno-społecznym, m.in. Międzynarodowy Miesiąc AAC, Happening Niebieskich Serc – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Spektakl „Pięć tysięcy róż” Integracyjnego Teatru Tańca AUTenYcZni My, Dni Otwarte ZPE. 

Zapraszamy do obejrzenia spotu, który jest wstępem do serii materiałów filmowych o wszystkich placówkach objętych wsparciem SCWEW. Kolejne filmy już wkrótce!

Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji

W piątek, 27 maja 2022 odbyła się debata „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt”, zorganizowana w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”. W debacie wzięła udział Sekretarz stanu MEiN Marzena Machałek, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Zespół Placówek Edukacyjnych oraz SCWEW Olsztyn reprezentowała podczas spotkania pani Wanda Agnieszka Jabłońska, która zabrała ważny głos w dyskusji. Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Omawiane były planowane zmiany i działania już realizowane. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku i rodzinie, sposobie oceny potrzeb oraz konieczności przygotowania środowiska szkolnego do pracy ze zróżnicowanym zespołem.

Transmisję z debaty można obejrzeć tutaj:

1. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CLrE7kyd9LQ

2. Facebook: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=974213826615539

Szczegółowe informacje na temat przebiegu debaty można znaleźć na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca-nowa-jakosc-w-rozwoju-polskiego-systemu-edukacji—debata-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

Źródło: www.gov.pl
Źródło: www.gov.pl
Źródło: www.gov.pl
Źródło: www.gov.pl
Źródło: www.gov.pl

Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli
i specjalistów

Konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów to działanie, które zapoczątkowaliśmy w kwietniu i będziemy cyklicznie realizować w kolejnych etapach projektu. Konsultacje są prowadzone przez zespół SCWEW i mają charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół. Zakres doradztwa wynika bezpośrednio z potrzeb poszczególnych placówek objętych wsparciem. Specjaliści SCWEW dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami ze szkół ogólnodostępnych. Kadra przedszkola i szkół partnerskich poszerza swoje kompetencje w wielu obszarach, m.in.:

 1. Zachowania trudne uczniów ze spektrum autyzmu.
 2. Praca w grupie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.
 3. Wsparcie uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.
 4. Współpraca z rodzicami.
 5. Praca z grupą zróżnicowaną w świetlicy szkolnej.

Nauczyciele placówek ogólnodostępnych są otwarci na transfer wiedzy i umiejętności. Jako zespół specjalistów SCWEW jesteśmy życzliwie przyjmowani w przedszkolu i szkołach. Wierzymy, że takie przenikanie się doświadczeń edukacyjnych pozwoli na budowanie kultury włączającej we wszystkich placówkach zaangażowanych w projekt.

Nie zwalniamy tempa – wkroczyliśmy w czwarty etap projektu!

Za nami kolejny etap działań projektowych

Trzeci etap realizacji projektu wdrożeniowego SCWEW, obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2022, upłynął bardzo szybko i jak zwykle pracowicie. Każdy mijający miesiąc napędza nas do kolejnych przedsięwzięć. Po raz trzeci dokonujemy podsumowania naszych dotychczasowych działań. A działo się naprawdę sporo!

Rady szkoleniowe dla pracowników szkół i przedszkola prowadzone przez SCWEW

Przedszkole Miejskie nr 19
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Branżowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa w Rusi

Konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego

Przedszkole Miejskie nr 19
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa w Rusi

Konsultacje kadry pedagogicznej szkół i przedszkola w zakresie pracy z dziećmi/młodzieżą

Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa w Rusi
Szkoła Podstawowa nr 13
Przedszkole Miejskie nr 19
Szkoła Podstawowa w Rusi
Przedszkole Miejskie nr 19
Szkoła Branżowa nr 5
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Branżowa nr 5
V Liceum Ogólnokształcące

Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW

Szkoła Podstawowa w Rusi

Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej dotycząca działań SCWEW

Spotkania organizacyjno-planistyczne zespołu SCWEW

Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?

Za nami konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej, podczas której zaprezentowaliśmy działania podejmowane przez SCWEW. Celem konferencji było również upowszechnienie założeń edukacji włączającej i dobrych praktyk w tym zakresie. Głos w obszarze edukacyjnej inkluzji zabrali nasi wyjątkowi goście.

Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek przybliżyła założenia projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i ich rodzin, która będzie dotyczyła planowania, organizacji i oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pani Wiceminister wyraziła swoją wdzięczność za działania SCWEW w Olsztynie w obszarze edukacji włączającej.

Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, mówił o otwartości systemu oświaty w obszarze edukacji włączającej, którą określił mianem „znaku czasów”. Pan Kurator podsumował sukces ZPE w Olsztynie
w konkursie grantowym słowami: „Jesteście pierwsi wśród równych w skali całego kraju”.

Wiceprezydent Olsztyna Ewa Monika Kaliszuk wyraziła swoją radość z faktu, że w Olsztynie realizowany jest projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Pani Wiceprezydent podkreśliła jak ważne jest udzielanie specjalistycznego wsparcia dzieciom i uczniom na wszystkich szczeblach edukacji.

Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, opowiedział o projektach realizowanych przez ORE: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” oraz „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dyrektor podkreślił ważną rolę edukacji włączającej w systemie kształcenia ogólnodostępnego.

Wanda Agnieszka Jabłońska – Lider SCWEW oraz dr Sylwia Przybylińska – ekspert ds. edukacji włączającej w wystąpieniu pt. „SCWEW w Olsztynie – w soczewce codziennych wyzwań” przybliżyły istotę funkcjonowania SCWEW, dotychczasowe działania oraz plany na najbliższą przyszłość. Przedstawiły również zespół tworzący SCWEW w Olsztynie.

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM, w wystąpieniu pt. „Edukacja włączająca – od iluzji do rzeczywistości” mówiła o pozytywnych aspektach inkluzji w polskich szkołach. Pani profesor przytoczyła wyniki badań, z których wynika,
że nauczyciele prezentują aprobującą i otwartą postawę wobec integracji i włączenia.

Sława Agata Gęśla – Dyrektor PP-P nr 3 w Olsztynie, w swojej prelekcji opowiedziała o współpracy specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych z nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami w kontekście edukacji włączającej.

Wystąpienie dr Anny Jelińskiej – Dyrektor PP-P nr 1 w Olsztynie, dotyczyło roli nauczyciela współorganizującego
w realizacji procesu kształcenia wśród zróżnicowanej grupy uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Danuta Kryszałowicz – ekspert merytoryczna OCEN, mówiła o realizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli projekcie „Liczy się każde dziecko! Edukacja włączająca w województwie warmińsko-mazurskim”,
którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących edukacji włączającej wśród przedstawicieli kadr systemu oświaty.

Wisienką na torcie naszej konferencji była wspólna dyskusja na temat „Meandry inkluzji szkolnego bycia – ku edukacji jutra”. Moderatorem panelu była dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM. Uczestniczki panelu podzieliły się swoimi refleksjami nad tym, jak wdrożyć edukację jutra czyli edukację inkluzyjną, otwartą na potrzeby każdego dziecka/ucznia.

W serdecznym przyjęciu gości zespół SCWEW wspomagały połączone siły uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych
oraz naszych projektowych partnerów: V LO oraz Szkoły Branżowej nr 5. W konferencji wzięło udział 128 gości. Tyle samo osób obejrzało transmisję na żywo naszego spotkania na kanale YouTube.

Poniżej linki do materiałów przygotowanych przez lokalne media zaproszone na konferencję:
Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek o edukacji włączającej i konferencji SCWEW w Olsztynie: https://olsztyn.tvp.pl/59101783/17322
Radio Olsztyn o SCWEW w Olsztynie: https://radioolsztyn.pl/szkoly-specjalne-ze-wsparciem-ruszyl-pilotazowy-program/01625936
TVP3 Olsztyn o SCWEW i ZPE w Olsztynie: https://olsztyn.tvp.pl/59104007/szkola-dla-kazdego-trwa-pilotazowy-program-mein?fbclid=IwAR2IZTTB-D_WKCGPG0ynrxmpGS9phI-jTMqBXkgfovf1twRb4hwVaCzMUXI

Artykuł o naszej konferencji znajdziemy również na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2022/03/konferencja-inaugurujaca-inkluzyjny-nurt-edukacji-szkolnej-oczywista-nieoczywistosc-scwew-olsztyn/

Konferencja otwierająca

Zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na transmisję na żywo Konferencji otwierającej
pt.
„Inkluzyjny nurt edukacji szkolnej – oczywista nieoczywistość?”,
która odbędzie się 17 marca 2022 r. o godzinie 12:00.

Link do transmisji: https://youtu.be/AcS4rMj0Ln8

Zapraszamy też do obejrzenia filmu zapowiadającego czwartkową konferencję:
https://drive.google.com/file/d/1r9V9QpuCRiiqJcowwWVQkEoNCP7Nv3l2/view

Ośrodek Wsparcia i Testów rozpoczął swoją działalność

Miło nam poinformować, że przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Olsztynie działa już Ośrodek Wsparcia i Testów. OWiT razem ze SCWEW tworzą system kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz kadry placówek oświatowych.

Działalność OWiT to przede wszystkim:

 1. Prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.
 2. Świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja.
 3. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom niepełnosprawnym w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie.
 4. Wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby niepełnosprawne poza siedzibą OWiT.
 5. Świadczenie porad członkom rodzin i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Więcej informacji na temat OWiT na stronie: https://owitolsztyn.pl/

Źródło: https://owitolsztyn.pl/

Co czeka nas w trzecim etapie projektu?

Pewnym krokiem z pokładami pozytywnej energii wkraczamy w trzeci etap realizacji projektu! Ale ten czas szybko leci, prawda? Przed nami kolejne zadania – kontynuacja form wsparcia zainicjowanych w poprzednich etapach, ale także nowe wyzwania i doświadczenia.

Nasza wypożyczalnia już działa

Jednym z naszych ostatnich działań było uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego oraz pomocy edukacyjnych i terapeutycznych. Zasoby wypożyczalni są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wszystkich partnerskich placówek. Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli na realizację możliwie najskuteczniejszego wsparcia dla przedszkola i szkół ogólnodostępnych.
Szczegółowy wykaz sprzętu i pomocy edukacyjnych oferowanych przez SCWEW znajduje się w zakładce Wypożyczalnia.

Przekazanie wypożyczonego sprzętu
Zajęcia z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu

Przygotowania do konferencji otwierającej

W środę 5 stycznia 2022 naszym gościem była dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM. Pani profesor spotkała się z liderem SCWEW – panią Wandą Agnieszką Jabłońską w związku z planowaną na marzec konferencją prezentującą założenia edukacji włączającej oraz ideę SCWEW.

Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji. W obszarze zainteresowań, pracy naukowej oraz praktyki pedagogicznej Pani profesor znajduje się m. in. edukacja włączająca oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością.

Bardzo cieszymy się, że Pani profesor zasili grono prelegentów na konferencji organizowanej przez SCWEW oraz podzieli się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem związanym z kształceniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Koniec roku – czas podsumowań

Koniec starego roku to czas podsumowań. W naszym SCWEW jest to również zakończenie drugiego etapu realizacji projektu. W związku z tym dokonujemy analizy naszych dotychczasowych działań, poddajemy je refleksji i wyciągamy wnioski na przyszłość. Ostatnie trzy miesiące były czasem obfitującym w różnorodne aktywności wspierające naszych partnerów w budowaniu włączającego środowiska dla dzieci/uczniów. Poniżej przegląd zadań, które wspólnie zrealizowaliśmy na drugim etapie projektowym:

 1. Zakupiliśmy sprzęt wspomagający i uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu.
 2. Przeprowadziliśmy konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników szkół/przedszkoli.
 3. Zorganizowaliśmy konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
 4. Udzielaliśmy wsparcia w opracowywaniu i weryfikowaniu indywidualnych programów podczas spotkań konsultacyjnych.
 5. Zorganizowaliśmy spotkania konsularne związane z opracowywaniem i dostosowywaniem programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy.
 6. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów.

Przed nami Nowy Rok i kolejny etap działań projektowych. Z nową energią i głowami pełnymi pomysłów wyruszamy w dalszą podróż ku edukacji włączającej!

Wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań konsularnych w siedzibie SCWEW

Jednym z rodzajów wsparcia SCWEW adresowanym do nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych są spotkania konsularne związane z opracowywaniem i dostosowywaniem programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy. W siedzibie SCWEW odbyły się trzy takie spotkania skierowane do trzech grup nauczycieli uczących dzieci i młodzież na różnych etapach edukacyjnych:
1) spotkanie konsularne nauczycieli przedszkola;
2) spotkanie konsularne nauczycieli szkół podstawowych;
3) spotkanie konsularne nauczycieli liceum i szkoły branżowej.

Podczas spotkań szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Specjaliści SCWEW wyjaśnili, na czym polega i jakie są podstawowe cele dostosowywania wymagań edukacyjnych. Wskazano sposoby dostosowania środowiska do potrzeb ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera, tj. strukturalizacja czasu i przestrzeni, uwzględnianie potrzeb sensorycznych dzieci/uczniów podczas organizacji otoczenia edukacyjnego. Nauczyciele dowiedzieli się, w jaki sposób dostosowywać proces edukacyjny oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia. Poruszono bardzo istotną kwestię dostosowywania sposobu komunikacji z dzieckiem/uczniem w grupie/klasie zróżnicowanej oraz wzmacniania motywacji i poczucia własnej wartości w procesie uczenia się.

Podczas spotkania nauczyciele w przyjaznej i otwartej atmosferze wymieniali się własnymi doświadczeniami związanymi z organizacją procesu edukacyjnego w zróżnicowanej klasie oraz w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści SCWEW udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania zainteresowanych nauczycieli, udzielali wskazówek oraz dzielili się własnymi sposobami dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka/ucznia.

Spotkania o charakterze konsularnym są świetną okazją do transferu wiedzy nie tylko między specjalistami SCWEW a nauczycielami przedszkola i szkół objętych wsparciem, ale także do przepływu i wymiany doświadczeń oraz wypracowanych rozwiązań między kadrą poszczególnych placówek ogólnodostępnych.

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli w świetle prawa

W odpowiedzi na trudności zgłaszane przez pracowników przedszkola i szkół ogólnodostępnych, SCWEW udziela wsparcia w postaci konsultacji eksperckich. Rady Pedagogiczne wszystkich placówek objętych wsparciem uczestniczą w spotkaniach z prawnikiem – panią adwokat Moniką Gołotą – w zakresie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. Podczas spotkań pani adwokat w jasny i przyjazny sposób wyjaśnia kadrze pedagogicznej zakres obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli w świetle prawa. Ekspert pomaga przedstawicielom rady pedagogicznej rozgryźć zapisy aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny. Podczas konsultacji eksperckich nauczyciele zadają pytania dotyczące ich odpowiedzialności w konkretnych sytuacjach w szkole i poza nią. Pani adwokat udziela wyczerpujących odpowiedzi w taki sposób, aby każda zainteresowana osoba uzyskała rzetelną wiedzę na temat właściwego postępowania w trudnych sytuacjach. Spotkania z ekspertem odbywają się w atmosferze wzajemnego zrozumienia trudności na jakie nauczyciele trafiają podczas swojej codziennej pracy z uczniami. Większa świadomość nauczycieli wpływa na poczucie bezpieczeństwa, a tym samym wpływa na efektywność podejmowanych przez nich działań wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych.

Spotkania z ekspertem adw. Moniką Gołotą oraz liderem SCWEW Wandą Agnieszką Jabłońską w Przedszkolu Miejskim nr 19 oraz Szkole Podstawowej nr 12

Zrozumieć świat ucznia ze spektrum autyzmu

Jedną z form wsparcia, którą kierujemy do partnerskich placówek są działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych. W ramach tychże działań przedstawicielki kadry SCWEW przeprowadziły w partnerskiej Szkole Podstawowej nr 12 warsztaty dla nauczycieli nt. „Jak osoba ze spektrum autyzmu odbiera świat?”. Uczestnicy warsztatów mogli na własnej skórze doświadczyć, jak zaburzenia ze spektrum autyzmu wprowadzają zmysły w błąd. Nauczyciele mieli możliwość choć na chwilę wejść w świat ucznia z autyzmem
i doświadczyć otaczającego świata tak, jak on – co było niezwykle cennym doświadczeniem z punktu widzenia organizacji przestrzeni edukacyjnej w klasie zróżnicowanej. Podczas spotkania uczestnicy poznali psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, co pomogło im lepiej zrozumieć zachowania uczniów
ze spektrum w przestrzeni klasy i szkoły. Podczas warsztatów poświęciliśmy też czas na wspólną refleksję nad tym,
jak możemy ułatwiać uczniom ze spektrum funkcjonowanie w szkolnej rzeczywistości. Kadra SP12 w Olsztynie aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, a współpraca w tym obszarze była dla wszystkich świetną okazją do wymiany doświadczeń – tak cennej w kontekście budowania w szkole atmosfery włączającej.

Wyrazy uznania dla działalności SCWEW od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty złożył na ręce naszego Lidera – Wandy Agnieszki Jabłońskiej list z podziękowaniami za udział
i wystąpienie podczas spotkania z dyrektorami szkół
i placówek specjalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza Lider wraz z Ekspertem ds. edukacji włączającej Sylwią Przybylińską na spotkaniu on-line
w dniu 28 października 2021 przedstawiły na forum dyrektorów informacje na temat pilotażu SCWEW
oraz projektowanych zmian opartych na modelu edukacji dla wszystkich.

W swoim liście Pan Kurator gratuluje nam udziału
w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” i zapewnia o swoim wsparciu
i współpracy w upowszechnianiu idei edukacji
dla wszystkich.

Słowa Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty są
dla nas niezmiernie ważne i motywują nas do dalszych działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem.

Serdecznie dziękujemy za słowa wsparcia oraz otwartość i chęć współpracy w szerzeniu idei edukacji włączającej
w naszym województwie.

Nasz Lider na konferencji „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”

25 października 2021 r. Lider naszego SCWEW wystąpiła na konferencji informacyjno-konsultacyjnej dla samorządów „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”. Dwudniowe spotkanie było poświęcone omówieniu wypracowanych rozwiązań prawnych i finansowych, opartych na modelu edukacji dla wszystkich. Wanda Agnieszka Jabłońska zabrała głos podczas modułu „Pilotaż Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, dokonując krótkiego podsumowania pierwszego etapu naszego udziału w projekcie. Liderka opowiedziała zebranym, dlaczego przystąpiliśmy do projektu, co sprzyjało realizacji założeń projektowych oraz jakie pozytywne aspekty wdrażania projektu dostrzegamy.

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Departament Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN.

Więcej informacji o konferencji na stronie ORE: Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich – konferencja dla samorządów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki: Wiceminister Marzena Machałek gościem konferencji „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”

Przy SCWEW w Olsztynie powstaje Ośrodek Wsparcia
i Testów

Czekaliśmy na ten moment i przygotowywaliśmy się do niego od dłuższego czasu. Stało się!

22 października 2021 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez Dyrektora Mateusza Szkaradzińskiego zawarł umowę z Fundacją Modrak reprezentowaną przez Panią Prezes Wandę Agnieszkę Jabłońską o powierzenie realizacji zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” powstającego w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (CIDON) przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Olsztynie.

W Ośrodku Wsparcia i Testów będziemy realizować szereg działań wspierających osoby z niepełnosprawnością w doborze technologii asystujących, w tym m.in.: prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w rożnych obszarach życia, świadczenie porad w optymalnym wyborze właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących, prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym, wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT oraz świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania związane z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia i Testów przy naszym SCWEW.

Relacja z podpisania umowy znajduje się również na stronie PFRON: W Olsztynie powstaje pierwszy Ośrodek Wsparcia i Testów dla osób z niepełnosprawnościami

Rozwój daje radość!

Pierwszy etap funkcjonowania SCWEW za nami. Kadra SCWEW podczas twórczej burzy mózgów podsumowała dotychczasowe działania i osiągnięte efekty. W zgranym zespole w formie warsztatowej dokonaliśmy konstruktywnej ewaluacji własnych działań. Zmotywowani i pełni pozytywnej energii zaplanowaliśmy kolejny etap realizacji projektu.

Działania zrealizowane w pierwszym etapie funkcjonowania SCWEW:

 1. Powołanie SCWEW w Olsztynie.
 2. Zatrudnienie kadry SCWEW.
 3. Podpisanie Porozumień o współpracy i Deklaracji współpracy.
 4. Udział Lidera w Radach Pedagogicznych placówek objętych wsparciem.
 5. Przeprowadzenie diagnoz w przedszkolu i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem.
 6. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz koordynatorów SCWEW prowadzone przez Lidera.
 7. Konsultacje eksperckie mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola i szkół ogólnodostępnych.
 8. Upowszechnienie informacji o projekcie.

Nie zwalniamy tempa i pewnym krokiem wchodzimy w drugi etap realizacji projektu. Przed nami:

 1. Zakup specjalistycznego sprzętu i uruchomienie wypożyczalni.
 2. Konsultacje eksperckie mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników szkół i przedszkola.
 3. Konsultacje indywidualne lub grupowe dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz koordynatorów edukacji włączającej.
 4. Spotkania/ konsultacje w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla dzieci/uczniów
  z niepełnosprawnościami, indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju.
 5. Spotkania konsularne związane z opracowaniem i dostosowaniem programów oraz nauczania z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy i klasy.
 6. Wsparcie specjalistyczne dla rodziców i dzieci/ uczniów.

Najbliższy czas to również realizacja kolejnego dużego wyzwania, jakim jest utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będzie można testować najnowsze technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja tego zadania została nam powierzona w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Regionalne sieci współpracy wraz z placówkami SCWEW i OWiT stworzą ogólnopolską sieć wymiany informacji i doświadczeń niezbędnych
dla likwidacji barier i rozwiązywania problemów, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy ciekawi,
co przyniosą nam kolejne trzy miesiące współpracy z naszymi partnerami.
Przed nami kolejne wyzwania, wspólne działania, wymiana inspiracji, pomysłów, wspieranie się w trudnych chwilach, ale też odnoszenie sukcesów!

Pani Prezydent Ewa Kaliszuk gościem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą
w Olsztynie

13 października 2021 r. w siedzibie SCWEW mieliśmy zaszczyt gościć Panią Ewę Kaliszuk – Zastępcę Prezydenta Olszyna. Pani Prezydent spotkała się z Liderem SCWEW – Panią Wandą Agnieszką Jabłońską w celu podsumowania pierwszego etapu działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Olsztynie.
Pani Prezydent wyraziła uznanie dla działań naszego Centrum podejmowanych w ramach realizacji projektu wdrożeniowego oraz złożyła na ręce Lidera gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w szerzeniu idei edukacji włączającej w naszym mieście.

Link do strony: Ewa Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Olsztyna

Artykuł w Gazecie Wyborczej o Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Olsztynie

Miło nam poinformować, że 4 października w Gazecie Wyborczej Olsztyn ukazał się artykuł o Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Olsztynie. Tekst pana Grzegorza Szydłowskiego o wsparciu, jakiego udzielamy placówkom ogólnodostępnym zamieszczamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu.

Rewolucja w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych w Olsztynie

Grzegorz Szydłowski
4 października 2021 | 17:00

Specjaliści uczący na co dzień dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi wesprą szkoły ogólnodostępne, w których kadra nie zawsze radzi sobie z takimi osobami. To nowość w edukacji. To pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. – Zakłada on tworzenie specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą – SCWEW, ma wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnych. W tym roku w ramach projektu grantowego ma powstać ich 16 – mówi Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna odpowiedzialna m.in. za oświatę.

Rewolucja w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami

Jeden z takich ośrodków powstanie w Olsztynie. Odpowiadać za nie będzie je Fundacja „Modrak”, która na co dzień prowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

– To zupełnie nowe i rewolucyjne podejście do nauczania dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wsparcie od nas uzyskają nauczyciele, rodzice i uczniowie. Będziemy prowadzić szkolenia, działalność doradczą, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – mówi Agnieszka Jabłońska z Fundacji „Modrak” i dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych. Urządzona zostanie także wypożyczalnia sprzętu dydaktycznego i rehabilitacyjnego.

– Wsparciem objętych zostało siedem placówek ogólnodostępnych – mówi Agnieszka Jabłońska. – Sześć z nich znajduje się w Olsztynie, jedna w Rusi. Jest to przedszkole, szkoły podstawowe, jedno liceum i szkoła branżowa.

Treść dostępna jest również w serwisie wyborcza.pl pod linkiem:
Rewolucja w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych w Olsztynie

Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie (Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta)

Wrzesień pod hasłem pierwszych wspólnych działań

Wrzesień to czas intensywnej współpracy kadry i specjalistów SCWEW oraz koordynatorów z poszczególnych placówek objętych wsparciem. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego naszym najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potrzeb przedszkola i szkół w zakresie udzielanego przez SCWEW wsparcia. Podczas wizyt w placówkach zbieramy ważne informacje od wszystkich grup lokalnej społeczności – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i kadry kierowniczej placówek. Przedstawiciele grup, do których skierowane jest wsparcie, mogą w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni podzielić się ze specjalistami SCWEW swoimi dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem lub pracą w klasie/grupie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz określić, jakiego rodzaju wsparcia najbardziej potrzebują w tym obszarze. Zdobyte w toku spotkań informacje są dla nas istotne z punktu widzenia planowania dalszych działań uszytych na miarę każdej współpracującej ze SCWEW placówki. Tylko dobrze zaplanowane działania będą sprzyjać realizacji założeń projektu, a co za tym idzie, przynosić zamierzone efekty.

My też się uczymy – szkolenia zespołu SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW zorganizował cykl szkoleń skierowanych do Liderów i Kadry SCWEW. Jeden cykl odbył się w formule on-line. Cały zespół SCWEW w Olsztynie przez sześć dni aktywnie uczestniczył w tej formie doskonalenia i poszerzał wiedzę z zakresu edukacji włączającej. Podczas spotkań on-line mieliśmy również okazję poznać przedstawicieli innych SCWEW wymienić się swoimi doświadczeniami i lepiej zrozumieć zadania, jakie stoją przed nami przez cały okres wdrażania projektu pilotażowego.

Na drugi cykl szkoleń wyjechaliśmy całym zespołem do Centrum Szkoleniowego ORE w Sulejówku. W historycznym budynku spędziliśmy pięć obfitujących w szereg doświadczeń dni. Był to czas zarówno poszerzania naszej wiedzy, wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych SCWEW z różnych stron Polski, ale przede wszystkim był to czas nawiązania serdecznych relacji wewnątrz naszego zespołu. Podczas tych pięciu dni zespół SCWEW poznał się bliżej, a to na pewno będzie sprzyjać efektywnej współpracy na kolejnych etapach realizacji projektu.

W ramach spotkań on-line i stacjonarnych uczestnicy pracowali w grupach, omawiając poszczególne zagadnienia z obszaru funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jak i zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły włączającej. Dodatkowym atutem szkoleń są przygotowane i udostępnione uczestnikom materiały, które mogą być wykorzystane zarówno do pogłębienia i uzupełnienia treści szkoleniowych, jak i do realizowania zadań związanych z działalnością SCWEW.

Poza szkoleniami skierowanymi do całej kardy SCWEW odbyły się dwa 2-dniowe spotkania stacjonarne dla Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. W trakcie szkolenia uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami wdrażanymi w ich placówkach. Liderzy pogłębili posiadaną wiedzę oraz wzmocnili kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich funkcji liderskich.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/

SCWEW w Olsztynie zaczyna działalność!

Miło nam poinformować, że 28 lipca 2021 r. została podpisana umowa powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Fundacją „MODRAK”.

Rolę SCWEW pełni Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów z Autyzmem
i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

Wsparciem SCWEW objętych zostało siedem placówek ogólnodostępnych:

 1. Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie,
 2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie,
 3. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie,
 4. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie,
 5. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi,
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie,
 7. Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Olsztynie.

Głównym zadaniem SCWEW będzie udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Wsparcie merytoryczne, kadrowe i rzeczowe udzielane przez SCWEW będzie polegało na transferze wiedzy i umiejętności specjalistów szkoły specjalnej do przedszkola/szkół ogólnodostępnych, zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej, przygotowaniu szkoleń i materiałów edukacyjnych, zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej.

Działania podejmowane przez SCWEW w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

Ważnymi partnerami współpracującymi ze SCWEW w realizacji  przedsięwzięcia są:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli, PFRON.

Wspierają nas: Prezydent Olsztyna, Wójt Gminy Stawiguda oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą realizowane będzie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Razem możemy więcej!